Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ingatlanárverési hirdetmény

2012.07.18

 HIRDETMÉNY

Kivonat Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 29. napján tartott, rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

 

Beloiannisz Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

64/2012. (VI.29.) számú

HATÁROZATA

 

 

 

A 225/A/2 és a 225/B/1 helyrajzi számú (2455 Beloiannisz Rákóczi utca 22.) ingatlan értékesítéséről

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Beloiannisz, Rákóczi u. 22. szám alatti 225/A/2 és a 225/B/1. hrsz-ú „lakóház és gazdasági épület” 523 m2 alapterületű telek, valamint 67 m2 összesített nettó épület alapterületű önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére vonatkozóan a Széphő Zrt. által készített értékbecslésben megállapított piaci érték 4.900.000.-Ft, azaz négymillió-kilencszázezer forint.

2. A képviselő-testület a megállapított piaci értékkel szemben – tekintettel a jelenlegi piaci viszonyokra, illetve az ingatlan folyamatos állagromlására – a 7/2004. (III.31) Kt. Rendeletben foglaltak – figyelemmel az épület könyv szerinti értékére, mely 2.121.935.-Ft, a testület az induló licitértéket 3.700.000,- Ft-ban, azaz hárommillió-hétszázezer forintban állapítja meg.

3. A Képviselőtestület az 1. pontban megnevezett ingatlant licittárgyalás útján értékesíti.

4. A licittárgyaláson való részvételt a hirdetmény kifüggesztésétől számított 15 napon belül lehet a Polgármesteri Hivatalnál írásban bejelenteni.

5. A licittárgyaláson való részvétel feltétele a Polgármesteri Hivatalnál a kikiáltási ár 10 %-ának egyösszegű befizetése. A befizetett összeg a liciten nyertes pályázó esetén a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázó esetében a befizetett összeg visszafizetésre kerül.

6. A nyertes pályázó az ingatlanért legtöbbet ajánló. A nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés megkötésével egyidejűleg köteles megfizetni.

7. A Képviselőtestület a licittárgyalás előkészítésével és lebonyolításával a polgármestert bízza meg.

8. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő adásvételi szerződés aláírására.

 

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

 

Papalexisz Kosztasz

polgármester sk.

Kóródi-Juhász Zsolt

jegyző sk.

 

 

 

dr. Horváth István

jkv. hitelesítő sk.

Márkusz Tamás

jkv. hitelesítő sk.